fbpx

אלון לרנר- אקופונקטורה- נשים, גברים וילדים – 0522904008

טיפול בפציאליס

כעת סיימתי סדרת טיפולים לבחור בשנות השלושים לחייו שלקה לפני מספר שבועות בשיתוק בצידו הימני של פניו בעקבות פציאליס. לאחר שניסה טיפול תרופתי ופיזיוטרפיה ללא הטבה במצבו פנה אליי בהמלצת חברו. היום לאחר 15 טיפולים בדיקור בעיקר על גבי מסלול מרידיאן הקיבה בפניו וכמו כן שימוש במכשיר אלקטרופונקטורה וחימום מקומי של פניו מצבו השתפר ובעייתו חלפה. על פניו לא נראה זכר לשיתוק הפנים  וכן הכאב מאחורי אוזנו הימנית  שליווה אותו לכל אורך הטיפולים חלף כלא היה. כעת יכול לעצום את עינו הימנית ולמעשה חזר לעצמו. בסיום הטיפול אמר לי כי הגיע לטיפול בדיקור סיני אצלי בעקבות המלצת חבר אך היה מאוד סקפטי ולא אאמין כי ניתן יהיה לטפל במצב פניו ומיוחד בכאב שחווה מאחורי האוזן, אך ראה שמטיפול לטיפול מצבו משתפר.

סגור לתגובות.

Close No menu locations found.