fbpx

אלון לרנר- אקופונקטורה- נשים, גברים וילדים – 0522904008

מחקר מבית הבי.בי.סי להוכחת הרפואה הסינית

סרט וידאו זה מבית היוצר של הטלויזיה הבריטית BBC, מציג את ההוכחה המחקרית לנכונות ואמיתות הרפואה הסינית. מגישת התוכנית עברה טיפול בדיקור סיני תחת הדמיה של מוחה במכשיר M.R.I.בחינת תוצאות המחקר על ידי חוקר מח הוכיחו מעל לכל ספק את נכונות רפואה עתיקה זו ואת קיום הצ'י (אנרגיית החיים) שעליו מושתתת פילוסופיה זו .

Close No menu locations found.